تاریخچه

0000-00-00

شرکت پویا بازرگان راه ابریشم با برند تجاری هیرودین در سال 1389 با هدف بازرگانی و تجارت ثبت شد. در سال 1392 تحقیق در زمینه تجارت زالوهای طبی را آغاز و بعد از یک سال توانستیم تمام موانع و مشکلات این صنعت و همچنین مزایای زالوی طبی را شناسایی و کار را در این صنعت آغاز نمودیم.